The Polytron Stilte Plus pipes for the internal silent sewerage

Silent pipes Stilte Plus 58

Silent pipes Stilte Plus 110

Silent pipes Stilte Plus 160

Silent pipes Stilte Plus 200